Wednesday, 20/11/2019 - 03:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thoại Sơn An Giang
<a href="/tin-tuc/phong-giao-duc/van-ban-dieu-hanh" title="Văn bản điều hành" rel="dofollow">Văn bản điều hành</a>

Hướng dẫn sử dụng hệ thống EMIS online

Thực hiện công văn số 1657/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê trực tuyến trên toàn quốc.
<a href="/tin-tuc/phong-giao-duc/van-ban-dieu-hanh" title="Văn bản điều hành" rel="dofollow">Văn bản điều hành</a>

Ngành GD xây dựng nông thôn mới

Ngành GD&ĐT Thoại Sơn quyết tâm phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
<a href="/tin-tuc/phong-giao-duc/van-ban-dieu-hanh" title="Văn bản điều hành" rel="dofollow">Văn bản điều hành</a>

Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong ngành Giáo dục và đào tạo Thoại Sơn
<a href="/tin-tuc/phong-giao-duc/van-ban-dieu-hanh" title="Văn bản điều hành" rel="dofollow">Văn bản điều hành</a>

Hướng dẫn thuyên chuyển năm học 2010-2011

Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP, Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành và yêu cầu đổi mới công tác quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
<a href="/tin-tuc/phong-giao-duc/van-ban-dieu-hanh" title="Văn bản điều hành" rel="dofollow">Văn bản điều hành</a>

Chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non, tiểu học.

Ngày 18 tháng 02 năm 2011, UBND huyện Thoại Thoại Sơn tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh về công nhận PCGD-CMC năm 2010 của huyện, Đồng chí Phan Ngọc Trinh Phó Giám Đốc Sở GDĐT An Giang- Trưởng Đoàn đã đi thăm và khảo sát thực tế một số đơn vị trường học, ...