Saturday, 25/01/2020 - 01:00|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Huyện Thoại Sơn
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu:
25/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
24/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014

Số hiệu:
3004/CT-BGDĐT
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc viết, chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014

Số hiệu:
41 /HD-SGDĐT
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
23/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014

Số hiệu:
10/CT-UBND
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015

Số hiệu:
900/QD-UBND
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
17/06/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên

Số hiệu:
2833/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 440