Thứ ba, 19/11/2019 - 17:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thoại Sơn An Giang
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/tong-hop" title="Tổng hợp" rel="dofollow">Tổng hợp</a>

Hội thi Ca-Múa-Nhạc ngành giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tối ngày 06 tháng 01 năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Ca-Múa-Nhạc” ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/tong-hop" title="Tổng hợp" rel="dofollow">Tổng hợp</a>

Thoại Sơn tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi Thực hiện đề án “Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” “Nét vẽ xanh” - tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2016

Thực hiện kế liên tịch số 742/KHLT-SVHTTDL-SGDĐT ngày 19/4/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, hôm qua 15/6/2016 tại trường tiểu học A thị trấn Núi Sập, Phòng Giáo dục Đào tạo kết hơp với Trung tâm ...
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/tong-hop" title="Tổng hợp" rel="dofollow">Tổng hợp</a>

Hội thi thể dục thể thao “Khỏe măng non” Năm học 2015 - 2016

Căn cứ hướng dẫn số 66/HD-SGDĐT ngày 16/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thi thể dục thể thao (TDTT) “Khoẻ măng non” năm học 2015 - 2016 dành cho học ...
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/tong-hop" title="Tổng hợp" rel="dofollow">Tổng hợp</a>

Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện. Năm học: 2015 - 2016

Căn cứ công văn số 21/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2011 về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học áp dụng từ năm học 2010-2011; Ngày 16/01/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học ...
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/tong-hop" title="Tổng hợp" rel="dofollow">Tổng hợp</a>

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non, năm học 2015-2016

Nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ngành học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ ...