Wednesday, 20/11/2019 - 03:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thoại Sơn An Giang
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/trong-tinh" title="Trong tỉnh" rel="dofollow">Trong tỉnh</a>

Hội thi TDTT Bé khỏe-Bé ngoan năm học 2016-2017 cấp huyện

Căn cứ Hướng dẫn số 16/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017; Vừa qua ngày 15/4/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thi thể dục thể ...
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/trong-tinh" title="Trong tỉnh" rel="dofollow">Trong tỉnh</a>

Hội thi tài năng tiếng Anh lần 2- Năm học 2015-2016

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015- 2016, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, góp phần thực hiện tốt ...
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/trong-tinh" title="Trong tỉnh" rel="dofollow">Trong tỉnh</a>

Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012

Ngày 07/8/2012, tại Hội trường UBND huyện Thoại Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013.
<a href="/tin-tuc/tin-giao-duc/trong-tinh" title="Trong tỉnh" rel="dofollow">Trong tỉnh</a>

Thông báo V/v tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo lần thứ 7”

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về việc tổ chức cuộc thi “Giáo viên sáng tạo lSở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về việc tổ chức cuộc thi “Giáo viên sáng tạo lần thứ 7” trong khuôn khổ Chương trình “Partners in Learning” của ...