Tháng Chín 16, 2022

  Trả lời câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12

  Trong không gian \(Oxyz\), cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A’B’C’D’\) có đỉnh \(A\) trùng với gốc \(O\), có \(\overrightarrow {AB}…
  Tháng Chín 16, 2022

  Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12

  Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) Cho tứ diện \(ABCD\) có cạnh \(AD\)…
  Tháng Chín 16, 2022

  Tác giả Xte-phan Xvai-gơ

  Tìm hiểu tác giả Xte-phan Xvai-gơ gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách…
  Tháng Chín 16, 2022

  Giải bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

  Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số: Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số: LG a…
  Tháng Chín 16, 2022

  Trả lời câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

  Chứng minh hàm số \(y = |x|\) không có đạo hàm tại \(x = 0.\) Hàm số có đạt cực…
  Tháng Chín 16, 2022

  Giải bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12

  Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: LG a Tính giá trị lớn nhất, giá…
  Tháng Chín 16, 2022

  Giải bài 2 trang 30 SGK Giải tích 12

  Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số: LG a Tìm các tiệm cận…
  Tháng Chín 16, 2022

  Trả lời câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12

  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = – {x^4} + 2{x^2}+ 3.\) Bằng đồ…
  Tháng Chín 16, 2022

  Giải bài 5 trang 45 SGK Giải tích 12

  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 Cho hàm số \(y…
  Tháng Chín 16, 2022

  Giải bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

  Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn Hãy xác định các giá trị của \(x\) trên đoạn…