Lớp 11Tài Nguyên

Bài 1 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền ba lần:


Related Articles

Gieo một đồng tiền ba lần:

LG a

Bạn đang xem: Bài 1 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Mô tả không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Mô tả không gian mẫu bằng cách liệt kê các phần tử của không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu: \(S\): xuất hiện mặt sấp – \(M\): xuất hiện mặt ngửa

Không gian mẫu: gồm \(8\) phần tử. 

\(\Omega  = \left\{ {SSS;{\rm{ }}SSN;{\rm{ }}SNS;{\rm{ }}SNN;{\rm{ }}NSS;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS;{\rm{ }}NNN} \right\}\)

LG b

Xác định các biến cố:

A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”;

B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”;

C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
A = \left\{ {SSS;{\rm{ }}SSN;{\rm{ }}SNS;{\rm{ }}SNN} \right\}\\
B = \left\{ {SNN;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS} \right\}\\
C = \left\{ {SSN;{\rm{ }}SNS;\;SNN;\;NSS;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS;{\rm{ }}NNN} \right\}
\end{array}\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 1 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền ba lần:


Gieo một đồng tiền ba lần:

LG a

Mô tả không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Mô tả không gian mẫu bằng cách liệt kê các phần tử của không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu: \(S\): xuất hiện mặt sấp – \(M\): xuất hiện mặt ngửa

Không gian mẫu: gồm \(8\) phần tử. 

\(\Omega  = \left\{ {SSS;{\rm{ }}SSN;{\rm{ }}SNS;{\rm{ }}SNN;{\rm{ }}NSS;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS;{\rm{ }}NNN} \right\}\)

LG b

Xác định các biến cố:

A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”;

B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”;

C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
A = \left\{ {SSS;{\rm{ }}SSN;{\rm{ }}SNS;{\rm{ }}SNN} \right\}\\
B = \left\{ {SNN;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS} \right\}\\
C = \left\{ {SSN;{\rm{ }}SNS;\;SNN;\;NSS;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS;{\rm{ }}NNN} \right\}
\end{array}\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.