Lớp 11Tài Nguyên

Bài 1 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11

Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng.

Related Articles

Bạn đang xem: Bài 1 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phát biểu quy tắc cộng (SGK – 44).

Lời giải chi tiết

Quy tắc cộng: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có \(m\) cách thực hiện, hành động kia có \(n\) cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có \(m+n\) cách thực hiện.

Ví dụ:

Trên một bàn học có \(4\) cây bút chì và \(3\) cây bút mực. Có mấy cách chọn ra một cây bút?

+ Trường hợp chọn bút chì: có \(4\) cách chọn

+ Trường hợp chọn bút mực: có \(3\) cách chọn

Vậy theo quy tắc cộng có: \(4 + 3 = 7\) cách chọn.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 1 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11

Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phát biểu quy tắc cộng (SGK – 44).

Lời giải chi tiết

Quy tắc cộng: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có \(m\) cách thực hiện, hành động kia có \(n\) cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có \(m+n\) cách thực hiện.

Ví dụ:

Trên một bàn học có \(4\) cây bút chì và \(3\) cây bút mực. Có mấy cách chọn ra một cây bút?

+ Trường hợp chọn bút chì: có \(4\) cách chọn

+ Trường hợp chọn bút mực: có \(3\) cách chọn

Vậy theo quy tắc cộng có: \(4 + 3 = 7\) cách chọn.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.