Lớp 11Tài Nguyên

Bài 1 trang 78 SGK Hình học 11

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

Related Articles

(A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 78 SGK Hình học 11

(B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

(C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Suy luận từng đáp án.

Lời giải chi tiết

Đáp án A đúng, nếu hai mặt phẳng có 1 điểm chung, chứng tỏ chúng cắt nhau, tập hợp các điểm chung của hai mặt phẳng chính là giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Vậy chúng có vô số điểm chung khác nữa.

Đáp án BD hiển nhiên đúng.

Đáp án C sai, chẳng hạn

Trong trường hợp dưới đây: \({d_1}\;//\left( P \right);{\rm{ }}{d_2}\;//\left( P \right);{\rm{ }}{d_1}\; \cap {\rm{ }}{d_2}.\)

Vậy đáp án sai là C.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 1 trang 78 SGK Hình học 11

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.

(B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

(C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Suy luận từng đáp án.

Lời giải chi tiết

Đáp án A đúng, nếu hai mặt phẳng có 1 điểm chung, chứng tỏ chúng cắt nhau, tập hợp các điểm chung của hai mặt phẳng chính là giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Vậy chúng có vô số điểm chung khác nữa.

Đáp án BD hiển nhiên đúng.

Đáp án C sai, chẳng hạn

Trong trường hợp dưới đây: \({d_1}\;//\left( P \right);{\rm{ }}{d_2}\;//\left( P \right);{\rm{ }}{d_1}\; \cap {\rm{ }}{d_2}.\)

Vậy đáp án sai là C.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close