Lớp 11Tài Nguyên

Bài 10 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ \(52\) con. Số cách lấy là:

Related Articles

A. 104                        B. 1326

Bạn đang xem: Bài 10 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

C. 450                        D. 2652

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi cách lấy là một tổ hợp chập 2 của 52 phần tử.

Lời giải chi tiết

Mỗi cách lấy ra 2 con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân là một tổ hợp chập 2 của 52 phần tử

Vậy có \(C_{52}^2 = 1326\) (cách)

Chọn đáp án B. 

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 10 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ \(52\) con. Số cách lấy là:

A. 104                        B. 1326

C. 450                        D. 2652

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi cách lấy là một tổ hợp chập 2 của 52 phần tử.

Lời giải chi tiết

Mỗi cách lấy ra 2 con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân là một tổ hợp chập 2 của 52 phần tử

Vậy có \(C_{52}^2 = 1326\) (cách)

Chọn đáp án B. 

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close