Lớp 11Tài Nguyên

Bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Năm người được xếp ngồi vào quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

Related Articles

A. 50                       B. 100                    C. 120                 D. 24

Bạn đang xem: Bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cố định vị trí của 1 người bất kì, hoán vị vị trí của 4 người còn lại.

Lời giải chi tiết

Cố định vị trí của 1 người bất kì.

Số cách xếp bốn người còn lại là: \(4! = 24\) (cách)

Chú ý:

Giải thích chi tiết như sau:

Với 5 người A, B, C, D, E xếp hàng ngang (hay dọc) thì có 5! = 120 cách xếp.

Nếu hoán vị theo hàng ngang thì ABCDE, BCDEA, CDEAB, DEABC, EABCD là khác nhau nhưng xếp quanh bàn tròn thì chỉ là một cách xếp.

Vậy số cách xếp 5 người ngồi quanh bàn tròn là:

n = 5!/5= 4! = 24 (cách)

Chọn đáp án D.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Năm người được xếp ngồi vào quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

A. 50                       B. 100                    C. 120                 D. 24

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cố định vị trí của 1 người bất kì, hoán vị vị trí của 4 người còn lại.

Lời giải chi tiết

Cố định vị trí của 1 người bất kì.

Số cách xếp bốn người còn lại là: \(4! = 24\) (cách)

Chú ý:

Giải thích chi tiết như sau:

Với 5 người A, B, C, D, E xếp hàng ngang (hay dọc) thì có 5! = 120 cách xếp.

Nếu hoán vị theo hàng ngang thì ABCDE, BCDEA, CDEAB, DEABC, EABCD là khác nhau nhưng xếp quanh bàn tròn thì chỉ là một cách xếp.

Vậy số cách xếp 5 người ngồi quanh bàn tròn là:

n = 5!/5= 4! = 24 (cách)

Chọn đáp án D.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close