Lớp 11Tài Nguyên

Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giả sử \(h(x) = 5 (x + 1)^3+ 4(x + 1)\)

Related Articles

Tập nghiệm của phương trình \(h’’(x) = 0\) là:

Bạn đang xem: Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

A. \([-1, 2]\)                            B. \((-∞, 0]\)

C. \({\rm{\{ }} – 1\} \)                             D. \(Ø\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính \(h”(x)\) và giải phương trình \(h”(x)=0\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(h’(x) = 15 (x + 1)^2+ 4 \)

\(⇒ h’’(x) = 30(x + 1)\)

Vậy \(h’’(x) = 0 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = -1\)

Chọn đáp án C.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giả sử \(h(x) = 5 (x + 1)^3+ 4(x + 1)\)

Tập nghiệm của phương trình \(h’’(x) = 0\) là:

A. \([-1, 2]\)                            B. \((-∞, 0]\)

C. \({\rm{\{ }} – 1\} \)                             D. \(Ø\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính \(h”(x)\) và giải phương trình \(h”(x)=0\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(h’(x) = 15 (x + 1)^2+ 4 \)

\(⇒ h’’(x) = 30(x + 1)\)

Vậy \(h’’(x) = 0 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = -1\)

Chọn đáp án C.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close