Lớp 11Tài Nguyên

Bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

Related Articles

A. \({9 \over {30}}\)            B. \( – {9 \over {30}}\)          C. \({{10} \over {30}}\)            D. \({6 \over {30}}\)

Bạn đang xem: Bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right)\).

Tính số phần tử củ biến cố A: \(n\left( A \right)\).

Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\).

Lời giải chi tiết

Phép thử: “Lấy ngẫu nhiên hai quả cầu từ hộp có 3 quả trắng, 2 quả đen”

Số phần tử không gian mẫu là số cách chọn 2 trong 5 quả cầu nên: \(n(\Omega ) = C_5^2 = 10\)

Gọi \(A\) là biến cố: “Lấy được cả hai quả trắng”

\( \Rightarrow n(A) = C_3^2 = 3 \)

\(\Rightarrow P(A) = {3 \over {10}} = {9 \over {30}}\)

Chọn đáp án A.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

A. \({9 \over {30}}\)            B. \( – {9 \over {30}}\)          C. \({{10} \over {30}}\)            D. \({6 \over {30}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right)\).

Tính số phần tử củ biến cố A: \(n\left( A \right)\).

Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\).

Lời giải chi tiết

Phép thử: “Lấy ngẫu nhiên hai quả cầu từ hộp có 3 quả trắng, 2 quả đen”

Số phần tử không gian mẫu là số cách chọn 2 trong 5 quả cầu nên: \(n(\Omega ) = C_5^2 = 10\)

Gọi \(A\) là biến cố: “Lấy được cả hai quả trắng”

\( \Rightarrow n(A) = C_3^2 = 3 \)

\(\Rightarrow P(A) = {3 \over {10}} = {9 \over {30}}\)

Chọn đáp án A.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close