Lớp 11Tài Nguyên

Bài 16 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số cộng \(-2, x, 6, y\). Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. \(x = -6, y = -2\)       B. \(x = 1, y = 7\)

Bạn đang xem: Bài 16 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

C. \(x = 2, y = 8\)             D. \(x = 2, y = 10\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính chất CSC: Nếu ba số x, y, z là ba số hạng liên tiếp của CSC thì \(x+z=2y\).

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết: \(-2, x, 6, y\) là cấp số cộng

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x = ( – 2) + 6 \hfill \cr
2.6 = x + y \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 2 \hfill \cr
y = 10 \hfill \cr} \right.\)

Chọn đáp án D.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 16 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số cộng \(-2, x, 6, y\). Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. \(x = -6, y = -2\)       B. \(x = 1, y = 7\)

C. \(x = 2, y = 8\)             D. \(x = 2, y = 10\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính chất CSC: Nếu ba số x, y, z là ba số hạng liên tiếp của CSC thì \(x+z=2y\).

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết: \(-2, x, 6, y\) là cấp số cộng

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x = ( – 2) + 6 \hfill \cr
2.6 = x + y \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 2 \hfill \cr
y = 10 \hfill \cr} \right.\)

Chọn đáp án D.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close