Lớp 11Tài Nguyên

Bài 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số nhân \(-4, x, -9\). Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

Related Articles

\(A. x = 36\)                           \(B. x = -6,5\)

Bạn đang xem: Bài 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

\(C. x = 6\)                              \(D. x =-36\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính chất CSN: Nếu ba số \(x;y;z\) là ba số liên tiếp của CSN thì \(xz=y^2\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(-4, x, -9\) là ba số hạng của một cấp số nhân nên:

\(x^2= (-4). (-9) = 36 ⇔ x = 6\) hoặc \(x = – 6\).

Chọn đáp án C.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số nhân \(-4, x, -9\). Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

\(A. x = 36\)                           \(B. x = -6,5\)

\(C. x = 6\)                              \(D. x =-36\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính chất CSN: Nếu ba số \(x;y;z\) là ba số liên tiếp của CSN thì \(xz=y^2\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(-4, x, -9\) là ba số hạng của một cấp số nhân nên:

\(x^2= (-4). (-9) = 36 ⇔ x = 6\) hoặc \(x = – 6\).

Chọn đáp án C.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close