Lớp 11Tài Nguyên

Bài 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số cộng \((u_n)\). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

Related Articles

A. \(\displaystyle{{{u_{10}} + {u_{20}}} \over 2} = {u_5} + {u_{10}}\)

Bạn đang xem: Bài 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

B. \({u_{90}} + {\rm{ }}{u_{210}} = {\rm{ }}2{u_{150}}\)

C. \({u_{10}}{u_{30}} = {\rm5{ }}{u_{20}}\)

D. \(\displaystyle{{{u_{10}}.{u_{30}}} \over 2} = {u_{20}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức SHTQ của CSC: \(u_n=u_1+(n-1)d\)

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số cộng \((u_n)\). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. \(\displaystyle{{{u_{10}} + {u_{20}}} \over 2} = {u_5} + {u_{10}}\)

B. \({u_{90}} + {\rm{ }}{u_{210}} = {\rm{ }}2{u_{150}}\)

C. \({u_{10}}{u_{30}} = {\rm5{ }}{u_{20}}\)

D. \(\displaystyle{{{u_{10}}.{u_{30}}} \over 2} = {u_{20}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức SHTQ của CSC: \(u_n=u_1+(n-1)d\)

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close