Lớp 11Tài Nguyên

Bài 2 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các giá trị của x


Related Articles

Căn cứ vào đồ thị hàm số \(y = sin x\), tìm các giá trị của \(x\) trên đoạn \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\) để hàm số đó:

LG a

Bạn đang xem: Bài 2 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11

a) Nhận giá trị bằng \(-1\)

Phương pháp giải:

B1: Vẽ đồ thị hàm số \(y=sinx\) trên đoạn \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\)

B2: Vẽ đường thẳng \(y=-1\), giao điểm của đồ thị với đường thẳng \(y=-1\) chính là giá trị \(x\) cần tìm

Lời giải chi tiết:

Đồ thị hàm số \(y = sin x\) trên đoạn \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\)

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = sinx\)

Những giá trị của \(x ∈\) \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\) để hàm số \(y = sin x\) nhận giá trị bằng \(-1\) là: \(x = {{ – \pi } \over 2};x = {{3\pi } \over 2}\)

(Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = -1).

LG b

Nhận giá trị âm

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị, các giá trị nào của x thảo mà đồ 

Lời giải chi tiết:

Những giá trị của \(x ∈ \)\(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\) để hàm số \(y = sin x\) nhận giá trị âm là: \(x ∈ (-π, 0) ∪ (π, 2 π)\).

(Các khoảng mà đồ thị nằm phía dưới trục hoành).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 2 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các giá trị của x


Căn cứ vào đồ thị hàm số \(y = sin x\), tìm các giá trị của \(x\) trên đoạn \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\) để hàm số đó:

LG a

a) Nhận giá trị bằng \(-1\)

Phương pháp giải:

B1: Vẽ đồ thị hàm số \(y=sinx\) trên đoạn \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\)

B2: Vẽ đường thẳng \(y=-1\), giao điểm của đồ thị với đường thẳng \(y=-1\) chính là giá trị \(x\) cần tìm

Lời giải chi tiết:

Đồ thị hàm số \(y = sin x\) trên đoạn \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\)

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = sinx\)

Những giá trị của \(x ∈\) \(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\) để hàm số \(y = sin x\) nhận giá trị bằng \(-1\) là: \(x = {{ – \pi } \over 2};x = {{3\pi } \over 2}\)

(Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = -1).

LG b

Nhận giá trị âm

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị, các giá trị nào của x thảo mà đồ 

Lời giải chi tiết:

Những giá trị của \(x ∈ \)\(\left[ {{{ – 3\pi } \over 2},2\pi } \right]\) để hàm số \(y = sin x\) nhận giá trị âm là: \(x ∈ (-π, 0) ∪ (π, 2 π)\).

(Các khoảng mà đồ thị nằm phía dưới trục hoành).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.