Lớp 11Tài Nguyên

Bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Related Articles

Bạn đang xem: Bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi cách sắp xếp tương ứng với kết quả của sự sắp xếp thứ tự 10 phần tử của tập hợp, hay gọi là một hoán vị của 10 phần tử đó.

Lời giải chi tiết

Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho (10) người khách vào một dãy (10) ghế là một hoán vị của (10) người.

Suy ra số các cách để xếp chỗ ngồi cho (10) người khách vào một dãy (10) ghế là:

(P_{10} = 10! = 3628800) (cách)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi cách sắp xếp tương ứng với kết quả của sự sắp xếp thứ tự 10 phần tử của tập hợp, hay gọi là một hoán vị của 10 phần tử đó.

Lời giải chi tiết

Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho (10) người khách vào một dãy (10) ghế là một hoán vị của (10) người.

Suy ra số các cách để xếp chỗ ngồi cho (10) người khách vào một dãy (10) ghế là:

(P_{10} = 10! = 3628800) (cách)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close