Lớp 11Tài Nguyên

Bài 2 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11

Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng.

Related Articles

Bạn đang xem: Bài 2 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phát biểu quy tắc nhân (SGK – 45).

Lời giải chi tiết

Quy tắc nhân: Nếu công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có \(m\) cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có \(n\) cách thực hiện hành động thứ hai thì có \(m.n\) cách hoàn thành công việc.

– Ví dụ:

Một lớp có \(3\) tổ, mỗi tổ có \(6\) nam và \(4\) nữ. Cần chọn từ mỗi tổ một người để thành lập đội thanh niên tình nguyện mùa hè xanh. Hỏi có bao nhiêu cách để lập được một đội?

Giải

Để lập đội, từ mỗi đội ta chọn một người:

+ Có \(10\) cách chọn \(1\) người từ tổ thứ nhất

+ Có \(10\) cách chọn \(1\) người từ tổ thứ hai

+ Có \(10\) cách chọn \(1\) người từ tổ thứ ba

Từ đó, theo quy tắc nhân ta có:

\(10. 10. 10 = 1000\) (cách chọn)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 2 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11

Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phát biểu quy tắc nhân (SGK – 45).

Lời giải chi tiết

Quy tắc nhân: Nếu công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có \(m\) cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có \(n\) cách thực hiện hành động thứ hai thì có \(m.n\) cách hoàn thành công việc.

– Ví dụ:

Một lớp có \(3\) tổ, mỗi tổ có \(6\) nam và \(4\) nữ. Cần chọn từ mỗi tổ một người để thành lập đội thanh niên tình nguyện mùa hè xanh. Hỏi có bao nhiêu cách để lập được một đội?

Giải

Để lập đội, từ mỗi đội ta chọn một người:

+ Có \(10\) cách chọn \(1\) người từ tổ thứ nhất

+ Có \(10\) cách chọn \(1\) người từ tổ thứ hai

+ Có \(10\) cách chọn \(1\) người từ tổ thứ ba

Từ đó, theo quy tắc nhân ta có:

\(10. 10. 10 = 1000\) (cách chọn)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.