Lớp 11Tài Nguyên

Bài 4 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp (4) bóng đèn được chọn từ (6) bóng đèn khác nhau ?

Bạn đang xem: Bài 4 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi cách mắc nối tiếp (4) bóng đèn được chọn từ (6) bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập (4) của (6) bóng đèn đã cho.

Lời giải chi tiết

Để mắc nối tiếp (4) bóng đèn được chọn từ (6) bóng đèn khác nhau, ta cần chọn ra 4 trong số 6 bóng và sắp sếp theo một thứ tự nào đó để mắc nối tiếp chung (do các bóng đèn đều khác nhau)

Nên số cách mắc sẽ là số chỉnh hợp chập (4) của (6) bóng đèn đã cho, bằng: (A_6^4 = 360) (cách).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 4 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp (4) bóng đèn được chọn từ (6) bóng đèn khác nhau ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi cách mắc nối tiếp (4) bóng đèn được chọn từ (6) bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập (4) của (6) bóng đèn đã cho.

Lời giải chi tiết

Để mắc nối tiếp (4) bóng đèn được chọn từ (6) bóng đèn khác nhau, ta cần chọn ra 4 trong số 6 bóng và sắp sếp theo một thứ tự nào đó để mắc nối tiếp chung (do các bóng đèn đều khác nhau)

Nên số cách mắc sẽ là số chỉnh hợp chập (4) của (6) bóng đèn đã cho, bằng: (A_6^4 = 360) (cách).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close