Lớp 12Tài Nguyên

Bài 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Biết rằng nghịch đảo của số phức \(z\) bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

Related Articles

A. \(z ∈ R\)                             B. \(|z| = 1\)

Bạn đang xem: Bài 5 trang 144 SGK Giải tích 12

C. \(z\) là một số thuần ảo       D. \(|z| = -1\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(z.\overline z  = {\left| z \right|^2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\dfrac{1}{z} = \overline z  \Rightarrow z.\overline z  = 1 \) \(\Leftrightarrow {\left| z \right|^2} = 1 \Leftrightarrow \left| z \right| = 1\)

Chọn đáp án (B)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Biết rằng nghịch đảo của số phức \(z\) bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

A. \(z ∈ R\)                             B. \(|z| = 1\)

C. \(z\) là một số thuần ảo       D. \(|z| = -1\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(z.\overline z  = {\left| z \right|^2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\dfrac{1}{z} = \overline z  \Rightarrow z.\overline z  = 1 \) \(\Leftrightarrow {\left| z \right|^2} = 1 \Leftrightarrow \left| z \right| = 1\)

Chọn đáp án (B)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close