Lớp 12Tài Nguyên

Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 12

Xét một vectơ quay \(\overrightarrow{OM}\) có những đặc điểm sau: 

Related Articles

– Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 12

– Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

– Tại thời điểm t = 0, vectơ \(\overrightarrow{OM}\) hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay \(\overrightarrow{OM}\) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. \(x = 2cos(t – {\pi  \over 3}).\)

B. \(x = 2cos(t + {\pi  \over 6}).\)

C. \(x = 2cos(t – {30^ \circ }).\)

D. \(x = 2cos(t +{\pi  \over 3}).\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng phương trình dao động điều hòa tổng quát x = Acos(ωt + φ).

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ Pha ban đầu: \(\varphi  = {30^ \circ } = {\rm{ }}{\pi  \over 6}\).

Vậy vec tơ quay \(\overrightarrow{OM}\) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa \(x = 2cos(t + {\pi  \over 6}).\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 12

Xét một vectơ quay \(\overrightarrow{OM}\) có những đặc điểm sau: 

– Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài.

– Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

– Tại thời điểm t = 0, vectơ \(\overrightarrow{OM}\) hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay \(\overrightarrow{OM}\) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. \(x = 2cos(t – {\pi  \over 3}).\)

B. \(x = 2cos(t + {\pi  \over 6}).\)

C. \(x = 2cos(t – {30^ \circ }).\)

D. \(x = 2cos(t +{\pi  \over 3}).\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng phương trình dao động điều hòa tổng quát x = Acos(ωt + φ).

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ Pha ban đầu: \(\varphi  = {30^ \circ } = {\rm{ }}{\pi  \over 6}\).

Vậy vec tơ quay \(\overrightarrow{OM}\) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa \(x = 2cos(t + {\pi  \over 6}).\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close