Lớp 12Tài Nguyên

Bài 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

Related Articles

A. Môdun của số phức \(z\) là một số thực

Bạn đang xem: Bài 6 trang 144 SGK Giải tích 12

B. Môdun của số phức \(z\) là một số phức

C. Môdun của số phức \(z\) là một số thực dương

D. Môdun của số phức \(z\) là một số thực không âm.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

\(z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

Lời giải chi tiết

\(z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  \ge 0\).

Do đó C sai vì mô đun của số phức \(z\) vẫn có thể bằng \(0\).

Cụ thể khi \(z=0\) thì \(\left| z \right| =0\).

Chọn đáp án (C)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

 

 

                                                                                 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Môdun của số phức \(z\) là một số thực

B. Môdun của số phức \(z\) là một số phức

C. Môdun của số phức \(z\) là một số thực dương

D. Môdun của số phức \(z\) là một số thực không âm.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

\(z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

Lời giải chi tiết

\(z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  \ge 0\).

Do đó C sai vì mô đun của số phức \(z\) vẫn có thể bằng \(0\).

Cụ thể khi \(z=0\) thì \(\left| z \right| =0\).

Chọn đáp án (C)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

 

 

                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.