Lớp 12Tài Nguyên

Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12

Cho hình chóp \(S.ABC\). Gọi \(A’\) và \(B’\) lần lượt là trung điểm của \(SA\) và \(SB\). Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp \(S.A’B’C’\) và \(S.ABC\) bằng:

Related Articles

(A)  \(\displaystyle {1 \over 2}\)                (B) \(\displaystyle {1 \over 3}\) 

Bạn đang xem: Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12

(C) \(\displaystyle {1 \over 4}\)                 (D) \(\displaystyle  {1 \over 8}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng kết quả sau:

Cho khối chóp \(S.ABC\), trên các cạnh \(SA, SB, SC\) lấy các điểm \(A’, B’, C’\). Khi đó ta có: \[\frac{{{V_{S.A’B’C’}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = \frac{{SA’}}{{SA}}.\frac{{SB’}}{{SB}}.\frac{{SC’}}{{SC}}\]

Lưu ý công thức trên chỉ được phép dùng đối với chóp tam giác, khi không là chóp tam giác phải sử dụng phân chia và lắp ghép các khối đa diện trước khi sử dụng công thức.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\displaystyle{{{V_{S.A’B’C}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{SA’} \over {SA}}.{{SB’} \over {SB}}.{{SC} \over {SC}} = {1 \over 2}.{1 \over 2}.1 = {1 \over 4}\)

Chọn (C).

loigiaihay.com

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12

Cho hình chóp \(S.ABC\). Gọi \(A’\) và \(B’\) lần lượt là trung điểm của \(SA\) và \(SB\). Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp \(S.A’B’C’\) và \(S.ABC\) bằng:

(A)  \(\displaystyle {1 \over 2}\)                (B) \(\displaystyle {1 \over 3}\) 

(C) \(\displaystyle {1 \over 4}\)                 (D) \(\displaystyle  {1 \over 8}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng kết quả sau:

Cho khối chóp \(S.ABC\), trên các cạnh \(SA, SB, SC\) lấy các điểm \(A’, B’, C’\). Khi đó ta có: \[\frac{{{V_{S.A’B’C’}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = \frac{{SA’}}{{SA}}.\frac{{SB’}}{{SB}}.\frac{{SC’}}{{SC}}\]

Lưu ý công thức trên chỉ được phép dùng đối với chóp tam giác, khi không là chóp tam giác phải sử dụng phân chia và lắp ghép các khối đa diện trước khi sử dụng công thức.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\displaystyle{{{V_{S.A’B’C}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{SA’} \over {SA}}.{{SB’} \over {SB}}.{{SC} \over {SC}} = {1 \over 2}.{1 \over 2}.1 = {1 \over 4}\)

Chọn (C).

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close