Lớp 11Tài Nguyên

Bài 6 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho ?

Related Articles

Bạn đang xem: Bài 6 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi tam giác được chọn từ 6 điểm đã cho là một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử.

Lời giải chi tiết

Cứ ba điểm phân biệt không thẳng hàng thì xác định một tam giác.

Do đó mỗi tập con gồm (3) điểm (không phân biệt thứ tự) của tập hợp (6) điểm đã cho xác định duy nhất một tam giác.

Vậy số tam giác chính bằng số tổ hợp chập 3 của 6, là: (C_6^3 = 20) (tam giác)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 6 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi tam giác được chọn từ 6 điểm đã cho là một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử.

Lời giải chi tiết

Cứ ba điểm phân biệt không thẳng hàng thì xác định một tam giác.

Do đó mỗi tập con gồm (3) điểm (không phân biệt thứ tự) của tập hợp (6) điểm đã cho xác định duy nhất một tam giác.

Vậy số tam giác chính bằng số tổ hợp chập 3 của 6, là: (C_6^3 = 20) (tam giác)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close