Lớp 11Tài Nguyên

Bài 6 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.


Related Articles

Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.

LG a

Bạn đang xem: Bài 6 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11

Mô tả không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử.

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu của phép thử đã cho là:

\(Ω = \left\{{S,NS, NNS, NNNS, NNNN}\right\}\)

LG b

Xác định các biến cố:

\(A\) = “Số lần gieo không vượt quá ba”;

\(B\) = “Số lần gieo là bốn”.

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử.

Lời giải chi tiết:

\(A = \left\{{S, NS, NNS}\right\}\);

\(B = \left\{{NNNS, NNNN}\right\}\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 6 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.


Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.

LG a

Mô tả không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử.

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu của phép thử đã cho là:

\(Ω = \left\{{S,NS, NNS, NNNS, NNNN}\right\}\)

LG b

Xác định các biến cố:

\(A\) = “Số lần gieo không vượt quá ba”;

\(B\) = “Số lần gieo là bốn”.

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử.

Lời giải chi tiết:

\(A = \left\{{S, NS, NNS}\right\}\);

\(B = \left\{{NNNS, NNNN}\right\}\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close