Lớp 11Tài Nguyên

Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11

Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng

(A) Hai đường thẳng cắt nhau

Bạn đang xem: Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11

(B) Đường elip

(C) Hai đường thẳng song song

(D) Hình lục giác đều

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử sụng định nghĩa tâm đối xứng của một hình: Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình Hnếu phép đối xứng tâm I biến Hthành chính nó. Khi đó ta nói hình Hlà hình có tâm đối xứng.

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng cắt nhau có tâm đối xứng duy nhất là giao điểm của chúng.

Đường elip có tâm đối xứng duy nhất là tâm của elip, hình lục giác đều cũng có tâm đối xứng duy nhất là tâm lục giác đều.

Hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng, nằm trên đường thẳng song song và cách đều hai đường thẳng đã cho.

Đáp án: C

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11

Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng

(A) Hai đường thẳng cắt nhau

(B) Đường elip

(C) Hai đường thẳng song song

(D) Hình lục giác đều

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử sụng định nghĩa tâm đối xứng của một hình: Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình Hnếu phép đối xứng tâm I biến Hthành chính nó. Khi đó ta nói hình Hlà hình có tâm đối xứng.

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng cắt nhau có tâm đối xứng duy nhất là giao điểm của chúng.

Đường elip có tâm đối xứng duy nhất là tâm của elip, hình lục giác đều cũng có tâm đối xứng duy nhất là tâm lục giác đều.

Hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng, nằm trên đường thẳng song song và cách đều hai đường thẳng đã cho.

Đáp án: C

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *