Lớp 12Tài Nguyên

Bài 9 trang 95 SGK Hình học 12

Gọi \((α)\) là mặt phẳng cắt ba trục toạ độ tại \(3\) điểm \(M(8 ; 0 ; 0), N(0 ; -2 ; 0), P(0 ; 0 ; 4)\). Phương trình của \((α)\) là:

(A) \({x \over 8} + {y \over { – 2}} + {z \over 4} = 0\);

Bạn đang xem: Bài 9 trang 95 SGK Hình học 12

(B) \({x \over 4} + {y \over { – 1}} + {z \over 2} = 1\);

(C) \(x – 4y + 2z = 0\);

(D) \(x – 4y + 2z – 8 = 0\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phương trình mặt phẳng đi qua các điểm \(A\left( {a;0;0} \right);\,\,B\left( {0;b;0} \right);\,\,C\left( {0;0;c} \right)\) có dạng phương trình đoạn chắn: \(\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1\)

Lời giải chi tiết

Phương trình mặt phẳng \((\alpha)\) dưới dạng đoạn chắn là:

\({x \over 8} + {y \over { – 2}} + {z \over 4} = 1 \Leftrightarrow x – 4y + 2z – 8 = 0\)

Chọn (D).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 9 trang 95 SGK Hình học 12

Gọi \((α)\) là mặt phẳng cắt ba trục toạ độ tại \(3\) điểm \(M(8 ; 0 ; 0), N(0 ; -2 ; 0), P(0 ; 0 ; 4)\). Phương trình của \((α)\) là:

(A) \({x \over 8} + {y \over { – 2}} + {z \over 4} = 0\);

(B) \({x \over 4} + {y \over { – 1}} + {z \over 2} = 1\);

(C) \(x – 4y + 2z = 0\);

(D) \(x – 4y + 2z – 8 = 0\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phương trình mặt phẳng đi qua các điểm \(A\left( {a;0;0} \right);\,\,B\left( {0;b;0} \right);\,\,C\left( {0;0;c} \right)\) có dạng phương trình đoạn chắn: \(\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1\)

Lời giải chi tiết

Phương trình mặt phẳng \((\alpha)\) dưới dạng đoạn chắn là:

\({x \over 8} + {y \over { – 2}} + {z \over 4} = 1 \Leftrightarrow x – 4y + 2z – 8 = 0\)

Chọn (D).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close