Lớp 12Tài Nguyên

Câu C1 trang 22 SGK Vật lý 12

Hãy biểu diễn dao động điều hòa

Related Articles

\(x = 3\cos \left( {5t + {\pi  \over 3}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\) bằng một vecto quay

Bạn đang xem: Câu C1 trang 22 SGK Vật lý 12

Lời giải chi tiết

 

Biểu diễn vectơ A:

   + Có gốc tại O

   + Có độ dài là 3cm hợp với trục Ox một góc 60o

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu C1 trang 22 SGK Vật lý 12

Hãy biểu diễn dao động điều hòa

\(x = 3\cos \left( {5t + {\pi  \over 3}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\) bằng một vecto quay

Lời giải chi tiết

 

Biểu diễn vectơ A:

   + Có gốc tại O

   + Có độ dài là 3cm hợp với trục Ox một góc 60o

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close