Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Cho điểm \(O\) và đường thẳng \(a\). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(O\) đến một điểm bất kì của đường thẳng \(a\).

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào mối quan hệ đường xiên và đường vuông góc.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là OH (H là hình chiếu vuông góc của \(O\) trên \(a\))

Dựa vào quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc ⇒ khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(O\) đến một điểm bất kì của đường thẳng \(a\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Cho điểm \(O\) và đường thẳng \(a\). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(O\) đến một điểm bất kì của đường thẳng \(a\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào mối quan hệ đường xiên và đường vuông góc.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là OH (H là hình chiếu vuông góc của \(O\) trên \(a\))

Dựa vào quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc ⇒ khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(O\) đến một điểm bất kì của đường thẳng \(a\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close