Lớp 12Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K, hàm số f(x) được gọi là

+ Đồng biến trên K nếu \(∀ x_1, x_2 ∈ K\) thỏa mãn \(x_1< x_2\) thì \(f(x_1) < f(x_2)\).

+ Nghịch biến trên K nếu \(∀ x_1, x_2 ∈ K\) thỏa mãn \(x_1< x_2\) thì \(f(x_1) > f(x_2)\)

Hàm số chỉ đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi là đơn điệu trên K.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Lời giải chi tiết

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K, hàm số f(x) được gọi là

+ Đồng biến trên K nếu \(∀ x_1, x_2 ∈ K\) thỏa mãn \(x_1< x_2\) thì \(f(x_1) < f(x_2)\).

+ Nghịch biến trên K nếu \(∀ x_1, x_2 ∈ K\) thỏa mãn \(x_1< x_2\) thì \(f(x_1) > f(x_2)\)

Hàm số chỉ đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi là đơn điệu trên K.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.