Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 2: Phép vị tự tỉ số \(k\) là phép đồng dạng tỉ số \(|k|.\)

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11

Lời giải chi tiết

Phép vị tự tâm \(O\), tỉ số \(k\) biến điểm \(M, N\) thành 2 điểm \(M’,N’\) sao cho: 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {OM’} = k\overrightarrow {OM} \hfill \cr
\overrightarrow {ON’} = k\overrightarrow {ON} \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \overrightarrow {M’N’} = \overrightarrow {ON’} – \overrightarrow {OM’} \cr &= k\overrightarrow {ON} – k\overrightarrow {OM} \cr & =k(\overrightarrow {ON}-\overrightarrow {OM})= k\overrightarrow {MN} \cr
& \Rightarrow |\overrightarrow {M’N’} |\, = \,|k\overrightarrow {MN} |\cr & \Rightarrow M’N’ = |k|MN \cr} \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 2: Phép vị tự tỉ số \(k\) là phép đồng dạng tỉ số \(|k|.\)

Lời giải chi tiết

Phép vị tự tâm \(O\), tỉ số \(k\) biến điểm \(M, N\) thành 2 điểm \(M’,N’\) sao cho: 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {OM’} = k\overrightarrow {OM} \hfill \cr
\overrightarrow {ON’} = k\overrightarrow {ON} \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \overrightarrow {M’N’} = \overrightarrow {ON’} – \overrightarrow {OM’} \cr &= k\overrightarrow {ON} – k\overrightarrow {OM} \cr & =k(\overrightarrow {ON}-\overrightarrow {OM})= k\overrightarrow {MN} \cr
& \Rightarrow |\overrightarrow {M’N’} |\, = \,|k\overrightarrow {MN} |\cr & \Rightarrow M’N’ = |k|MN \cr} \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close