Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 33 SGK Hình học 11

Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 33 SGK Hình học 11

+ Phép biến hình trong mặt phẳng là quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm \(M\) trong mặt phẳng xác định được duy nhất \(M’\) trong mặt phẳng đó.

+ Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoẳng cách giữa hai điểm bất kì.

+ Phép đồng dạng tỉ số \(k\) là phép biến hình biến hai điểm \(M, N\) bất kì thành \(M’; N’\) sao cho \(M’N’ = k.MN.\)

+ Phép dời hình chính là phép đồng dạng với tỉ số \(k = 1.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 33 SGK Hình học 11

Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng.

Lời giải chi tiết

+ Phép biến hình trong mặt phẳng là quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm \(M\) trong mặt phẳng xác định được duy nhất \(M’\) trong mặt phẳng đó.

+ Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoẳng cách giữa hai điểm bất kì.

+ Phép đồng dạng tỉ số \(k\) là phép biến hình biến hai điểm \(M, N\) bất kì thành \(M’; N’\) sao cho \(M’N’ = k.MN.\)

+ Phép dời hình chính là phép đồng dạng với tỉ số \(k = 1.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.