Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Ghép 3 chữ số lần lượt tạo thành các số có 3 chữ số.

Lời giải chi tiết

Các số có 3 chữ số lập được từ 3 chữ số 1,2,3 là: 

123; 132; 213; 231; 312; 321

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Ghép 3 chữ số lần lượt tạo thành các số có 3 chữ số.

Lời giải chi tiết

Các số có 3 chữ số lập được từ 3 chữ số 1,2,3 là: 

123; 132; 213; 231; 312; 321

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.