Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc.

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11

Lời giải chi tiết

Các kết quả có thể xảy ra của phép thử gieo một con súc sắc là:

xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc.

Lời giải chi tiết

Các kết quả có thể xảy ra của phép thử gieo một con súc sắc là:

xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.