Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11

Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11

Có 3 cách xác định mặt phẳng

– Một mặt phẳng được xác định khi biết ba điểm không thẳng hàng của nó.

Kí hiệu mp đi qua ba điểm \(A, B, C\) là \((ABC).\)

– Một mặt phẳng được xác định khi biết một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng.

Mặt phẳng đi qua đường thẳng \(d\) và điểm \(A\) (không thuộc \(d\)) là \((A,d).\)

– Một mặt phẳng được xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng.

Mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau \(d_1,d_2\) là \((d_1,d_2)\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11

Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

Có 3 cách xác định mặt phẳng

– Một mặt phẳng được xác định khi biết ba điểm không thẳng hàng của nó.

Kí hiệu mp đi qua ba điểm \(A, B, C\) là \((ABC).\)

– Một mặt phẳng được xác định khi biết một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng.

Mặt phẳng đi qua đường thẳng \(d\) và điểm \(A\) (không thuộc \(d\)) là \((A,d).\)

– Một mặt phẳng được xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng.

Mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau \(d_1,d_2\) là \((d_1,d_2)\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close