Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ thành phố A đến thành phố B có ba con đường, từ B đến C có bốn con đường (h.25). Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C, qua B?

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11

Lời giải chi tiết

* Từ A đến B có 3 cách

Sau đó:

* Từ B đến C có 4 cách

Áp dụng quy tắc nhân ta có: 3.4 = 12 cách đi từ A đến C, qua B

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ thành phố A đến thành phố B có ba con đường, từ B đến C có bốn con đường (h.25). Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C, qua B?

Lời giải chi tiết

* Từ A đến B có 3 cách

Sau đó:

* Từ B đến C có 4 cách

Áp dụng quy tắc nhân ta có: 3.4 = 12 cách đi từ A đến C, qua B

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.