Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Lời giải chi tiết

Mỗi cách sắp xếp 10 người thành một hàng dọc cũng là một kết quả của sự sắp xếp thứ tự 10 phần tử của tập hợp. Trong đó tập hợp là tiểu đội và mỗi người là một phần tử. 

Như vậy số cách sắp xếp chính là số các hoàn vị của 10 phần tử, là: 10!= 3628800 (cách)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Lời giải chi tiết

Mỗi cách sắp xếp 10 người thành một hàng dọc cũng là một kết quả của sự sắp xếp thứ tự 10 phần tử của tập hợp. Trong đó tập hợp là tiểu đội và mỗi người là một phần tử. 

Như vậy số cách sắp xếp chính là số các hoàn vị của 10 phần tử, là: 10!= 3628800 (cách)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.