Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 2 trang 77 SGK Hình học 11

Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song với mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 77 SGK Hình học 11

– Đường thẳng song song với đường thẳng nếu chúng không có điểm chung và chúng cùng nằm trên cùng mặt phẳng.

– Đường thẳng song song với mặt phẳng nếu chúng không có điểm chung.

– Mặt phẳng song song với mặt phẳng nếu chúng không có điểm chung.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 2 trang 77 SGK Hình học 11

Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song với mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

– Đường thẳng song song với đường thẳng nếu chúng không có điểm chung và chúng cùng nằm trên cùng mặt phẳng.

– Đường thẳng song song với mặt phẳng nếu chúng không có điểm chung.

– Mặt phẳng song song với mặt phẳng nếu chúng không có điểm chung.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close