Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Chứng minh tính chất a: Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Lời giải chi tiết

Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 3 điểm \(A, B, C\) thẳng hàng thành 3 điểm \(A’,B’,C’\) sao cho:

\(A’B’ = k.AB;\, B’C’ = k.BC; \, A’C’ = k.AC\)

\(A, B, C\) thẳng hàng và \(B\) nằm giữa \(A, C ⇔ AB + BC = AC\)

Do đó \(k.AB + k.BC = k.AC\) hay \(A’B’ + B’C’ = A’C’\)

\(⇒ A’, B’, C’\) thẳng hàng và \(B’\) nằm giữa \(A’, C’\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Chứng minh tính chất a: Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

Lời giải chi tiết

Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 3 điểm \(A, B, C\) thẳng hàng thành 3 điểm \(A’,B’,C’\) sao cho:

\(A’B’ = k.AB;\, B’C’ = k.BC; \, A’C’ = k.AC\)

\(A, B, C\) thẳng hàng và \(B\) nằm giữa \(A, C ⇔ AB + BC = AC\)

Do đó \(k.AB + k.BC = k.AC\) hay \(A’B’ + B’C’ = A’C’\)

\(⇒ A’, B’, C’\) thẳng hàng và \(B’\) nằm giữa \(A’, C’\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close