Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Hình học 11

Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 33 SGK Hình học 11

– Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Phép đồng dạng không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

– Phép dời hình biến đường tròn thành đường tròn có bán kính không đổi.

Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến đường tròn bán kính \(R\) thành đường tròn bán kính \(k.R.\)

– Phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng nó.

Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 3 trang 33 SGK Hình học 11

Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

Lời giải chi tiết

– Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Phép đồng dạng không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

– Phép dời hình biến đường tròn thành đường tròn có bán kính không đổi.

Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến đường tròn bán kính \(R\) thành đường tròn bán kính \(k.R.\)

– Phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng nó.

Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close