Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng \((α)\) và \((β)\). Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song \((α)\) và \((β)\) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia.

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Sử dụng lý thuyết: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

– Sử dụng kết quả có được ở Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình Học 11.

Lời giải chi tiết

Hai mặt phẳng song song \((α)\) và \((β)\) nên có 1 đường thằng \(a ∈ (α)\) và \(a \, // \, (β)\)

⇒ Khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \((β)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc \(a\) tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng \((β).\)

Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song \((α)\) và \((β)\) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng \((α)\) và \((β)\). Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song \((α)\) và \((β)\) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Sử dụng lý thuyết: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

– Sử dụng kết quả có được ở Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình Học 11.

Lời giải chi tiết

Hai mặt phẳng song song \((α)\) và \((β)\) nên có 1 đường thằng \(a ∈ (α)\) và \(a \, // \, (β)\)

⇒ Khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \((β)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc \(a\) tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng \((β).\)

Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song \((α)\) và \((β)\) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close