Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 4 trang 34 SGK Hình học 11

Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 34 SGK Hình học 11

+ Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Ví dụ: \(ΔABC\) sau khi thực hiện phép quay tâm \(C,\) góc \(90^o\) rồi lấy đối xứng qua \(d\) được \(\Delta {A_1}{B_1}{C_1}.\)

\( \Rightarrow {\rm{ }}\Delta ABC = \Delta {A_1}{B_1}{C_1}\)

+ Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

Ví dụ: \(ΔABC\) sau khi thực hiện phép quay tâm \(C,\) góc \(90^o\) rồi lấy đối xứng qua \(d\) và phép vị tự tâm \(B\) tỉ số 1,5 được\(\Delta {A_1}{B_1}{C_1}.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 4 trang 34 SGK Hình học 11

Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

+ Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Ví dụ: \(ΔABC\) sau khi thực hiện phép quay tâm \(C,\) góc \(90^o\) rồi lấy đối xứng qua \(d\) được \(\Delta {A_1}{B_1}{C_1}.\)

\( \Rightarrow {\rm{ }}\Delta ABC = \Delta {A_1}{B_1}{C_1}\)

+ Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

Ví dụ: \(ΔABC\) sau khi thực hiện phép quay tâm \(C,\) góc \(90^o\) rồi lấy đối xứng qua \(d\) và phép vị tự tâm \(B\) tỉ số 1,5 được\(\Delta {A_1}{B_1}{C_1}.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close