Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 4 trang 77 SGK Hình học 11

Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 77 SGK Hình học 11

Để chứng minh ba đường thẳng đồng quy, ta chứng minh:

– Ba đường thẳng ấy không đồng phẳng và đôi một cắt nhau.

– Ba đường thẳng ấy là các giao tuyến của ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau và chúng không song song.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 4 trang 77 SGK Hình học 11

Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy.

Lời giải chi tiết

Để chứng minh ba đường thẳng đồng quy, ta chứng minh:

– Ba đường thẳng ấy không đồng phẳng và đôi một cắt nhau.

– Ba đường thẳng ấy là các giao tuyến của ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau và chúng không song song.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close