Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Cho tứ diện đều \(ABCD\). Gọi \(M, N\) lần lượt là trung điểm của cạnh \(BC\) và \(AD\). Chứng minh rằng: \(MN ⊥ BC\) và \(MN ⊥ AD\) (h.3.42)

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của tứ diện đều và các tam giác đều trong hình, kết hợp tính chất đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

Tứ diện đều \(ABCD\) nên các mặt của tứ diện là các tam giác đều bằng nhau

\(NB = NC\) vì là trung tuyến của hai tam giác đều bằng nhau

\(⇒ ΔBNC\) cân tại \(N\)

\(NM\) là đường trung tuyến của tam giác cân \(BNC\)

\(⇒ MN ⊥ BC\)

Lại có: Các tam giác \(ABD, ACD\) đều nên \(CN ⊥ AD\) và \(BN ⊥ AD.\)

Từ đó \(AD ⊥ (BNC)\) hay \(AD ⊥ MN.\)

Vậy ta có điều phải chứng minh.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Cho tứ diện đều \(ABCD\). Gọi \(M, N\) lần lượt là trung điểm của cạnh \(BC\) và \(AD\). Chứng minh rằng: \(MN ⊥ BC\) và \(MN ⊥ AD\) (h.3.42)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của tứ diện đều và các tam giác đều trong hình, kết hợp tính chất đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

Tứ diện đều \(ABCD\) nên các mặt của tứ diện là các tam giác đều bằng nhau

\(NB = NC\) vì là trung tuyến của hai tam giác đều bằng nhau

\(⇒ ΔBNC\) cân tại \(N\)

\(NM\) là đường trung tuyến của tam giác cân \(BNC\)

\(⇒ MN ⊥ BC\)

Lại có: Các tam giác \(ABD, ACD\) đều nên \(CN ⊥ AD\) và \(BN ⊥ AD.\)

Từ đó \(AD ⊥ (BNC)\) hay \(AD ⊥ MN.\)

Vậy ta có điều phải chứng minh.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close