Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11

Hai đường tròn (hai hình vuông, hai hình chữ nhật) bất kì có đồng dạng với nhau không?

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11

Lời giải chi tiết

Hai đường tròn bất kì đồng dạng với nhau.

Hai hình vuông bất kì đồng dạng với nhau.

Hai hình chữ nhật bất kì chưa chắc đồng dạng với nhau vì tỉ lệ các kích thước tương ứng chưa chắc bằng nhau.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11

Hai đường tròn (hai hình vuông, hai hình chữ nhật) bất kì có đồng dạng với nhau không?

Lời giải chi tiết

Hai đường tròn bất kì đồng dạng với nhau.

Hai hình vuông bất kì đồng dạng với nhau.

Hai hình chữ nhật bất kì chưa chắc đồng dạng với nhau vì tỉ lệ các kích thước tương ứng chưa chắc bằng nhau.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.