Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất so với khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy.

Bạn đang xem: Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Sử dụng lý thuyết: hoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

– Sử dụng Câu 3 trang 116 SGK Hình Học 11.

Lời giải chi tiết

Ta có: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

Mà khoảng cách từ đường thẳng a song song với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc a đến \(\left( \alpha  \right)\) nên ta có điều phải chứng minh.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất so với khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Sử dụng lý thuyết: hoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

– Sử dụng Câu 3 trang 116 SGK Hình Học 11.

Lời giải chi tiết

Ta có: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

Mà khoảng cách từ đường thẳng a song song với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc a đến \(\left( \alpha  \right)\) nên ta có điều phải chứng minh.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close