Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng \((α)\) và \((β)\) song song với nhau. Đường thẳng \(a\) cắt \((α)\) và \((β)\) lần lượt tại \(A\) và \(C\). Đường thẳng \(b\) song song với \(a\) cắt \((α)\) và \((β)\) lần lượt tại \(B\) và \(D\).

Related Articles

Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai?

Bạn đang xem: Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng định lí 3 trang 67: Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song.

Lời giải chi tiết

Sai vì theo đề bài ta có: \((α) // (β)\)

\(a//b\) nên \(A,B,C,D\) thuộc cùng một mặt phẳng \((ABCD).\)

\(AB\) là giao tuyến của \((α)\) và \((ABDC)\)

\(CD\) là giao tuyến của \((β)\) và \((ABDC)\)

\(⇒ AB // CD\) (theo định lí 3 trang 67)

Hình 2.72 không biểu diễn được \(AB // CD.\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng \((α)\) và \((β)\) song song với nhau. Đường thẳng \(a\) cắt \((α)\) và \((β)\) lần lượt tại \(A\) và \(C\). Đường thẳng \(b\) song song với \(a\) cắt \((α)\) và \((β)\) lần lượt tại \(B\) và \(D\).

Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng định lí 3 trang 67: Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song.

Lời giải chi tiết

Sai vì theo đề bài ta có: \((α) // (β)\)

\(a//b\) nên \(A,B,C,D\) thuộc cùng một mặt phẳng \((ABCD).\)

\(AB\) là giao tuyến của \((α)\) và \((ABDC)\)

\(CD\) là giao tuyến của \((β)\) và \((ABDC)\)

\(⇒ AB // CD\) (theo định lí 3 trang 67)

Hình 2.72 không biểu diễn được \(AB // CD.\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close