Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 6 trang 77 SGK Hình học 11

Phát biểu định lí Ta – lét trong không gian.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Câu hỏi 6 trang 77 SGK Hình học 11

Định lí Ta – lét trong không gian:

– Định lí thuận (Định lí Ta – lét)

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ, nghĩa là:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
\left( P \right)//\left( Q \right)//\left( R \right)\\
a \cap \left( P \right) = A,a \cap \left( Q \right) = B,a \cap \left( R \right) = C\\
a’ \cap \left( P \right) = A’,a’ \cap \left( Q \right) = B’,a’ \cap \left( R \right) = C’
\end{array} \right.\\
\Rightarrow \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{BC}}{{B’C’}} = \dfrac{{CA}}{{C’A’}}
\end{array}\)

– Định lí đảo (Định lí Ta – lét đảo)

Giả sử trên hai đường thẳng \(a\) và \(a’\) lần lượt lấy hai bộ ba điểm \((A, B, C)\) và \((A’, B’, C’)\) sao cho \( \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{BC}}{{B’C’}} = \dfrac{{CA}}{{C’A’}}\).

Khi đó ba đường thẳng \(AA’, BB’, CC’\) cùng song song với một mặt phẳng, nghĩa là ba đường thẳng đó nằm trên ba mặt phẳng song song với nhau.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 6 trang 77 SGK Hình học 11

Phát biểu định lí Ta – lét trong không gian.

Lời giải chi tiết

Định lí Ta – lét trong không gian:

– Định lí thuận (Định lí Ta – lét)

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ, nghĩa là:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
\left( P \right)//\left( Q \right)//\left( R \right)\\
a \cap \left( P \right) = A,a \cap \left( Q \right) = B,a \cap \left( R \right) = C\\
a’ \cap \left( P \right) = A’,a’ \cap \left( Q \right) = B’,a’ \cap \left( R \right) = C’
\end{array} \right.\\
\Rightarrow \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{BC}}{{B’C’}} = \dfrac{{CA}}{{C’A’}}
\end{array}\)

– Định lí đảo (Định lí Ta – lét đảo)

Giả sử trên hai đường thẳng \(a\) và \(a’\) lần lượt lấy hai bộ ba điểm \((A, B, C)\) và \((A’, B’, C’)\) sao cho \( \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{BC}}{{B’C’}} = \dfrac{{CA}}{{C’A’}}\).

Khi đó ba đường thẳng \(AA’, BB’, CC’\) cùng song song với một mặt phẳng, nghĩa là ba đường thẳng đó nằm trên ba mặt phẳng song song với nhau.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close