Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Có tồn tại một hình chóp tứ giác \(S.ABCD\) có hai mặt bên \((SAB)\) và \((SCD)\) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Lời giải chi tiết

Xét trường hợp \(AB\) và \(CD\) cắt nhau tại một điểm \(H\).

Ta lấy \(S\) trên đường thẳng vuông góc với \(mp(ABCD)\) kẻ từ \(H\) thì rõ ràng \((SAB) ⊥(ABCD)\) và \((SCD) ⊥(ABCD)\)

Vậy có tồn tại một hình chóp tứ giác \(S.ABCD\) có hai mặt bên \((SAB)\) và \((SCD)\) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Có tồn tại một hình chóp tứ giác \(S.ABCD\) có hai mặt bên \((SAB)\) và \((SCD)\) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?

Lời giải chi tiết

Xét trường hợp \(AB\) và \(CD\) cắt nhau tại một điểm \(H\).

Ta lấy \(S\) trên đường thẳng vuông góc với \(mp(ABCD)\) kẻ từ \(H\) thì rõ ràng \((SAB) ⊥(ABCD)\) và \((SCD) ⊥(ABCD)\)

Vậy có tồn tại một hình chóp tứ giác \(S.ABCD\) có hai mặt bên \((SAB)\) và \((SCD)\) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close