Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1.16 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

Bạn đang xem: Giải bài 1.16 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?

c) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng biểu đồ Ven.

Lời giải chi tiết

Gọi A là tập hợp những người phiên dịch tiếng Anh, B là tập hợp những người phiên dịch tiếng Pháp.

Ta có: (nleft( A right) = 35), (nleft( B right) = 30). 

Biểu đồ Ven

 

a) (n;left( {A cup B} right) = n;(A) + n;(B) – n;(A cap B) = 35 + 30 – 16 = 49)

Vậy ban tổ chức đã huy động 49 người phiên dịch cho hội nghị đó

b) Có 35 người phiên dịch tiếng Anh, nhưng trong đó có 16 người phiên dịch được cả tiếng pháp, do đó số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là: 

(n;left( {A,{rm{backslash }},B} right) = n;(A) – n;(A cap B) = 35 – 16 = 19)

c) Có 30 người phiên dịch tiếng Pháp, nhưng trong đó có 16 người phiên dịch được cả tiếng Anh, do đó số người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp là: 

(nleft( {B,{rm{backslash }},{rm{A}}} right) = n;(B) – n;(B cap A) = 30 – 16 = 14)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1.16 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?

c) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng biểu đồ Ven.

Lời giải chi tiết

Gọi A là tập hợp những người phiên dịch tiếng Anh, B là tập hợp những người phiên dịch tiếng Pháp.

Ta có: (nleft( A right) = 35), (nleft( B right) = 30). 

Biểu đồ Ven

 

a) (n;left( {A cup B} right) = n;(A) + n;(B) – n;(A cap B) = 35 + 30 – 16 = 49)

Vậy ban tổ chức đã huy động 49 người phiên dịch cho hội nghị đó

b) Có 35 người phiên dịch tiếng Anh, nhưng trong đó có 16 người phiên dịch được cả tiếng pháp, do đó số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là: 

(n;left( {A,{rm{backslash }},B} right) = n;(A) – n;(A cap B) = 35 – 16 = 19)

c) Có 30 người phiên dịch tiếng Pháp, nhưng trong đó có 16 người phiên dịch được cả tiếng Anh, do đó số người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp là: 

(nleft( {B,{rm{backslash }},{rm{A}}} right) = n;(B) – n;(B cap A) = 30 – 16 = 14)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close